Akad Tabarru

?Kesimpulan Notulen: *Wakalah* adalah Perwakilan suatu pihak mewakilkan suatu urusan kepada pihak lain *Kafalah* adalah suatu pihak memberikan jaminan terhadap utang/pekerjaan yang dimiliki orang lain *Hawalah* adalah memindahkan penagihan utang…

Continue Reading Akad Tabarru